Нилски костур, филе

Нилски костур, филе

Нилски костур (Lates niloticus) е хищен вид пресноводна риба от семейство Latidae. Първоначално таксономичното име на рибата е било Labrus niloticus, на езика на племето луо, обитаващо района на езерото Виктория рибата е известна като Mbuta.

Разпространение
Разпространена е основно в екозоната на Афротропика. Обитава основно водните басейни на реките Конго, Нил, Сенегал, Нигер и езерата Чад, Волта, Туркана и други водни басейни. Среща се и в езерото Марют в Египет.

Морфологични особености
Нилските костури са със сребристо тяло със син оттенък. Имат характерни тъмно черни очи, с ярко жълт външен пръстен. Това е една от най-големите сладководни риби, като достига максимална дължина от близо два метра, с тегло до 200 kg. Възрастните екземпляри обикновено достигат дължина от 121 – 137 cm, въпреки че голяма част от улова на костури е доста преди те да са достигнали до тези размери.
Възрастните екземпляри обитават среда богата на кислород, а младите са ограничени в плитки крайбрежни части.

Хранене
Нилският костур е хищник, който доминира във водоемите, които обитава. Храни се основно с риба, ракообразни и насекоми. Там където са ограничени хранителните ресурси се наблюдава и канибализъм. Малките се хранят със зоопланктон.

Екологични особености
Нилският костур е интродуциран вид във водоеми в Африка, включително и езерото Виктория и язовирът Насър. Според IUCN видът е вписан в групата от стоте най-опасните инвазивни видове.

Видът е от голямо търговско значение като хранителен източник. Костурът е известна риба интересна за спортен риболов.

Price: 25.90 лв.

“Нилски костур, филе” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Portion Size

  • 1 кг.