Омар/Лобстер, бланширан

Омар/Лобстер, бланширан

Омарите (Nephropidae) са семейство висши раци от разред десетоноги ракообразни, квалифицирани в подразред Pleocyemata. Тялото им е удължено и достига дължина до 80 cm и тежат до 15 kg. По бреговете на Европа и в Черно море се среща европейският омар (на латински: Homarus gammarus), който достига на дължина до 50 cm и тежи до 11 kg. Активни са през нощта и се хранят предимно с малки ракообразни и мекотели.При тях интересното е, че нарастват през целия си живот, за разлика от другите животни, които имат ограничен растеж. Омарът е скъп кулинарен деликатес.

Price: 80.00 лв.

“Омар/Лобстер, бланширан” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Portion Size

  • 1 кг.