Писия 400/600

Писия 400/600

Писиите (Platichthys flesus) са вид лъчеперки от семейство Писиеви (Pleuronectidae).

Срещат се край бреговете на Европа от Бяло море на север до Черно и Средиземно море на юг, като предпочитат тинести дъна от брега до дълбочина около 50 m. Те са плоски риби с овална форма, като очите им обикновено са разположени от дясната страна на тялото. На дължина достигат обикновено 25 – 30 cm, но са известни и екземпляри с дължина 50 cm. Хранят се с безгръбначни, най-вече ракообразни, червеи и мекотели.

Price: 13.00 лв.

“Писия 400/600” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Portion Size

  • 1 кг.