Хамсия, средиземно море

Хамсия, средиземно море

Хамсията (Engraulis encrasicolus) е вид риба от семейство Engraulidae, чието месо се консумира.
Описание
Имат удължено тяло с тъмносин оттенък отгоре, а отдолу са по-белезникави. Достигат до 20 см дължина. Живеят около 4 години.
Разпространение
Обитават Черно море и Мраморно море, живеят на пасажи.
Начин на живот
През януари-март се приближават до бреговете, за да се хранят. През деня плават на 40-50 метра дълбочина, а през нощта предпочитат да са по-близо до повърхността.
Размножаване
Започват да се размножават след първата си година, като за тази цел предпочитат слабо солени води с температура 18-20°C, на дълбочина 25-60 метра. Хвърлят около 40 000 яйца.

Price: 5.80 лв.

“Хамсия, средиземно море” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Portion Size

  • 1 кг.