Ципура 1+

Ципура 1+

Ципура (коца) е типична средиземноморска риба. Тя се среща в Средиземно море и доста по-рядко в Черно море, навлиза и в прилежащите части на Атлантическия океан. Обитава предимно места обрасли с морска трева пясъчни дъна с дълбочина до 30 м. Среща се поотделно или на малки разпръснати групи. Храни се с дребни безгръбначни животни.
Тялото на тази риба е овално, високо и странично сплеснато. Достига до 70 см дължина и 16 кг тегло, но такива екземпляри са рядкост. Официалният рекорд е 7,36 кг и е поставен край град Брест, Франция.Очите са малки, главата е с много характерна форма в профил, коремът е почти равен. Цветът и? е сребристосив, а между очите и на „бузите“ има ясно различими при възрастните златисти петна, които са дали основание доста от имената и? в различните езици да са свързани със злато. Даже втората част на латинското и? наименование Sparus aurata означава златна. Името ципура е гръцко и е преминало в българския, тъй като основните количества от тази риба на нашия пазар идват от егейските брегове.

Price: 33.00 лв.

“Ципура 1+” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Portion Size

  • 1 кг.