замразяване

Ribata.bg може да замрази рибата, която сте избрали!

Магазин Ribata.bg професионално замразява риба, за да може да я съхраните за деня, в който желаете да я изядете.

Имаме налични машини и технология, чрез която поддържаме и пазим рибата от молекулярна начупване.

Потърсете ни за повече информация.