Миди, едри

Миди, едри

Мидите (Bivalvia, Плочкохрили) са клас водни мекотели, тялото на които е съставено от глава, труп (туловище) и крак, и защитено от две симетрични черупки. Включва около 30 000 вида, разпространени из всички морета и океани, като и известен брой сладководни.
Описание
Основните им белези са примитивната, но двустранна (билатерална) симетрия и неразвитата глава. Симетрията на тялото се подчертава от страничната му приплеснатост.
Черупките са свързани над свръзката им чрез гъвкаво сухожилие, което ги отваря, а един или два мускула от вътрешната страна позволяват бързото им затваряне. Изградени са предимно от калциев карбонат.
Кракът е най-често цилиндричен или езиковидно издаден, понякога завършва с диск подобно на коремоногите. С него мидите дълбаят дъното.

Порция миди
Хрилете са много големи и обгръщат тялото от двете страни. Предназначението им е не само дихателно, но и хранително – създаваното от тях движение на водата довежда планктона до устата. Едно от таксономичните имена на класа следствие на особената им форма е Lamellibranchiata, „Пластинкохрилни“. За първи път се появява сърце. Отделителната система е съставена от бъбреци, които представляват видоизменени метанефридии. Нервната система е изградена от няколко чифта ганглии, разположени в различни части на тялото и свързани помежду си чрез нервни връзки.
Мидите обхващат морски и сладководни, ровещи или прикрепени видове. Характерна особеност за мидите е закърнялата глава. Мантията покрива изцяло тялото като образува две странични гънки. Мидите са активни филтратори – използват за храна носените от водата органични частици. Повечето миди са разделнополови. Развитието им е с метаморфоза.
Класификация
Клас Миди
• Подклас Anomalodesmata Dall, 1889
• Разред Myoida Stoliczka, 1870
• Разред Pholadomyoida Newell, 1965
• Разред Септохрилни (Septibranchia) Pelseneer, 1888
• Разред Венероидни миди (Veneroida) A. Adams, 1856
• Подклас Cryptodonta Neumayr, 1884
• Разред †Praecardioida
• Разред Solemyoida Dall, 1889
• Подклас Heterodonta Neumayr, 1884
• Разред †Cycloconchidae
• Разред †Рудисти (Hippuritoida)
• Разред †Lyrodesmatidae
• Разред †Redoniidae
• Подклас Palaeoheterodonta Newell, 1965
• Разред †Modiomorpha
• Разред Trigonioida
• Разред Речни миди (Unionoida) Stoliczka, 1871
• Подклас Pteriomorphia Beurlen, 1944
• Разред †Cyrtodontoida
• Разред †Tuarangiida
• Разред Arcoida Stoliczka, 1871
• Разред Limoida Moore, 1952
• Разред Митилоидни миди (Mytiloida) Ferussac, 1922
• Разред Ostreoida Ferussac, 1822
• Разред Pterioida Newell, 1965
• Подклас Първичнохрили (Protobranchia) Pelseneer, 1889
• Разред Nuculanoida D.C. Campbell & M.R. Campbell, 2000
• Разред Nuculida Dall, 1889

Price: 7.50 лв.

“Миди, едри” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Portion Size

  • 1 кг.